W dniach 15-17.04 odbył się pierwszy raz egzamin ósmoklasisty,  do którego, przystąpiło 25 uczniów klasy 8. W ciągu trzech dni uczniowie napisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Wyniki będą dostępne 14 czerwca, a zaświadczenia otrzymają uczniowie na zakończenie roku szkolnego wraz ze świadectwami ukończenia szkoły.