Z dniem 01 stycznia 2019 roku nasza szkoła zmieniła nazwę na:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO.

Zmiana imienia szkoły nastąpiła w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz.U. z 2016 r. poz. 744, z 2017 r. poz. 1389, poz. 2495)
. Nie zmieniliśmy patrona, ale pragniemy, aby jego nazwa była jednoznaczna. Z nowej nazwy patrona wynika szacunek oddawany zwykłym żołnierzom, którzy brali udział w działaniach zbrojnych przeciw Niemcom. Nie mieli oni wpływu na polityczne oblicze jednostki, w której służyli, na kształt indoktrynacji prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy, ani na sposób wykorzystywania ich walk z Niemcami w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego. Nowym imieniem hołd oddajemy żołnierzom,
a nie formacji. Taka zmiana utożsamia się z wieloletnią tradycją i działaniami,
które kultywowano dotychczas w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.
Nie powoduje również żadnych zmian w ceremoniale szkolnym związanym
z imieniem szkoły.