Dyrekcja

Wiesława Lisek-Fronczakdyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

Jolanta Klebekowicedyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale

Pedagodzy

Fras Tomaszpedagog, nauczyciel wspomagający

Rutecka Celinapedagog, nauczyciel wspomagający

Biblioteka

Zielińska Mariabiblioteka

Nauczyciele

Adamczyk Aleksandra  biologia, chemia, informatyka, technika

Barwińska Mirosława  – matematyka

Chmielewska Krystyna  edukacja wczesnoszkolna, j. angielski

Chodań Jolanta  przyroda, biologia

Drwęcka Elżbieta  j. polski, etyka

Fras Grażyna  edukacja wczesnoszkolna, j. niemiecki

Kuźniak Ewa  edukacja wczesnoszkolna, logopedia

Langkafel Roman  wychowanie fizyczne, technika

Lisek-Fronczak Wiesława  j. angielski

Machnyk Małgorzata  matematyka, fizyka

Michałek-Winter Dorota  matematyka, informatyka

Minko Martyna – historia

Moga Danuta  edukacja wczesnoszkolna

Patejuk Mariusz  wychowanie fizyczne

Pełesz Andrij  j. angielski

Sławek Katarzyna  edukacja wczesnoszkolna

Stemplewska Ewa  j. polski

Stępnik Bogumiła  religia

Winter Katarzyna  j. polski, logopedia, wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Wysocka Sylwia Jolanta  plastyka, zajęcia artystyczne

Zawadzka Jolanta – geografia 

Zerner Krzysztof  muzyka, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa