20191105_102007
20191004_085942
10
20190315_141147

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz z dorobku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej, jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń