5 czerwca w naszej szkole odbył się egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas czwartych musieli się wykazać umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego.