Projekt jest skierowany do 10 uczniów z klas 7a i 7b, którzy wybrani zostaną przez komisję rekrutacyjną.
W projekcie planowane są zajęcia przygotowujące między innymi z języka angielskiego, ekologiczne, komputerowe.
Finalnie 10 uczniów z wychowawcami poleci na tydzień do Hiszpanii do miejscowości La Solana. Będą mieszkać w hotelu. Dla nich i dla podobnej wiekowo grupy uczniów ze szkoły podstawowej w La Solana będą prowadzone kreatywne zajęcia (sportowe, muzyczne, ekologiczne, autoprezentacja i poznawanie miasta La Solana i Toledo).
Aby wziąć udział w projekcie trzeba 2 września złożyć dokumenty rekrutacyjne, które pojawią się tutaj i na facebooku, a przede wszystkim mieć DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT (już na początku roku szkolnego!), kartę EKUZ, zgodę rodziców i przygotować pracę w postaci prezentacji, filmu, plakatu, wywiadu itp. DLACZEGO JA? .
Uwaga zostało już niewiele czasu!!!!!!!!