Uczniowie klasy VIb  podczas  lekcji języka polskiego zorganizowanej w GOK
w Koczale, gdzie trwa wystawa prac malarki Danuty Łuczkiewicz, analizowali
i interpretowali wybrane obrazy. Na początku zajęć szóstoklasiści zostali zapoznani
z informacjami na temat twórczości lokalnej malarki, następnie wspólnie omawiali wystawione prace, a na koniec każdy opisywał wybrane przez siebie malowidło. Lekcja, wzbogacona o możliwość autentycznego obcowania ze sztuką, na pewno była ciekawsza, niż tylko opisywanie reprodukcji  zamieszczonych w albumach malarstwa.