Rada Rodziców informuje,  że wpłaty na radę rodziców w tytule powinny zawierać imię i nazwisko ucznia którego wpłata dotyczy oraz klasę.