17 września odbyło się spotkanie dla klas pierwszych z policjantem Karolem Ludwikowskim. Spotkanie dotyczyło ogólnych zasad bezpieczeństwa.