Wybory do Samorządu Uczniowskiego

24 września odbyły  się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Justyna Brzeziańska klasa 8, wiceprzewodniczącą Laura Sławek klasa 7a, sekretarzem Agata Wasiniewska. Członkowie: Katarzyna Tomporowska klasa IV, Jan Zegadło klasa Va, Michalina Drobińska klasa Vb, Anna Jamniak klasa VIIb.

Opublikowane przez T. F, temu